Ivan Illich u teoriji i praksi

Peta tribina pod nazivom „Prijatelj do smrti“ održat će se 12. listopada 2017. godine, od 18 do 19:30, u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16 (Rijeka) i progovorit će o ulozi zdravstvenih djelatnika koji rade u palijativnoj skrbi kroz predavanja:

Amicus mortis (doc.dr.sc. Iva Rinčić, dipl.soc.)

Liječnik kao prijatelj do smrti (Sandra Milić, dr.med.)

Medicinska sestra kao prijateljica do smrti (Barbara Škrobonja, mag.sestrinstva)