Kontakti

Centar za palijativnu skrb Fakulteta zdravstvenih studija
Viktora cara Emina 5
51000 Rijeka

Kontakt osoba:

Prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med.
Tel: +385 (0)91 125 9568
E-mail: karmen.loncarek@uniri.hr

 

Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Breće Branchetta 20
51000 Rijeka

 

Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka

Kontakt osoba:

Gordana Šimunković, prof. soc. ped.
Tel: +385 (0)51 554 927
E-mail: gordana.simunkovic@medri.uniri.hr