Riječki dani bioetike

Ovogodišnji 19. riječki dani bioetike pod nazivom “Bioetičke dileme u palijativnoj skrbi: od teorije do prakse” obuhvatili su teme iz područja palijativne skrbi temeljene na primjerima iz kliničke prakse i problemima s kojima se susreću zdravstveni djelatnici.

Cilj ovog znanstveno-stručnog skupa bio je osvijestiti važnost donošenja odluka o određenim postupcima temeljenih na provjerenim znanstvenim dokazima, a naročito kada je riječ o bioetičkim dilemama s kojima se susreću zdravstveni djelatnici u svakodnevnom radu s palijativnim pacijentima.

Ovdje možete preuzeti prikaz skupa objavljen u časopisu JAHR: 19. riječki dani bioetike

Organizatori

Centar za palijativnu skrb
Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Katedra za javno zdravstvo
Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

UNESCO Chair on Social Sciences and Medical Humanities, University of Rijeka, Croatia

Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku „Fritz Jahr“ Sveučilišta u Rijeci

Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku

 

Organizacijski odbor

Predsjednica

Prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med.

Članovi

Prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med., predsjednica Organizacijskog odbora
Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med.
Prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med.
Bernarda Mrak, dr. med. dent.
Doc. dr. sc. Gordana Pelčić
Gordana Šimunković, prof. soc. ped.
Doc. dr. sc. Iva Rinčić
Maja Miloš, mag. soc.
Prof. dr. sc. Nada Gosić
Robert Doričić, mag. admin. sanit.
Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med.
Doc. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi