Za pacijente

Više o palijativnoj skrbi, gdje, kako i kada zatražiti pomoć

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života pacijenta i njihovih obitelji suočenih s problemima povezanima sa smrtonosnom bolešću, kroz prevenciju i olakšanje patnje putem ranog prepoznavanja, te besprijekorne procjene i suzbijanja boli i drugih problema – fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

Među stručnjacima za palijativnu skrb diljem europskih zemalja priznat je stanovit skup zajedničkih vrijednosti. On uključuje vrijednost pacijentove autonomije i dostojanstva, potrebu za individualnim planiranjem i donošenjem odluka, te holistički pristu

U palijativnoj skrbi intrinzična je vrijednost svake osobe kao samostalnog i jedinstvenog pojedinca priznata i cijenjena. Skrb se pruža samo pod uvjetom da su pacijent i /ili obitelj spremni prihvatiti je. U idealnom slučaju, pacijent zadržava svoje samoodređenje u vezi ovlasti nad odlučivanjem o mjestu skrbi, postupcima skrbi, te pristupa stručnjacima za palijativnu skrb.

Palijativnu skrb treba izvoditi na uljudan, otvoren i osjetljiv način, sa osjetljivošću na osobne, kulturne i vjerske vrijednosti, vjerovanja i prakse, kao i zakone pojedine zemlje.

Središnji cilj palijativne skrbi jest postizanje, podrška, očuvanje i poboljšavanje najbolje moguće kvalitete života.

Dobre komunikacijske vještine bitan su preduvjet za kvalitetnu palijativnu skrb. Komunikacija se odnosi na interakciju između pacijenta i zdravstvenih radnika, ali i na interakcije između pacijenata i njihovih obitelji, kao i interakcije između različitih zdravstvenih radnika i službi koje su uključene u skrb.

Odbijanje medicinskih postupaka

Ukoliko ne želite da se nad Vama obavljaju pojedini medicinski postupci, imate pravo odbiti ih. Također imate pravo unaprijed odbiti postupke koji Vam još nisu predloženi, a Vi ste već odlučili da ih ne želite (npr. postupak oživljavanja, održavanje života „na aparatima“). OVDJE možete presnimiti obrazac izjave kojom odbijate neželjeni postupak. Vaš liječnik će Vam pomoći da popunite obrazac, te će ga ovjeriti svojim potpisom i pečatom. Ukoliko taj obrazac popunjavate izvan zdravstvene ustanove, potrebno je da ga ovjerite kod javnog bilježnika.

Ovdje možete pronaći obrazac: Izjava o odbijanju medicinskog postupka